Styrelsen

Styrelsens interna sidor:

Eva Ajaxén

Ordförande

Telefon: 070 – 623 80 23

 

Åke Blomqvist

Kassör

Telefon: 070 – 329 07 61

Hans Åberg

Ledamot

Telefon: 070 – 458 47 47

 

Svenåke Svensson

Suppleant

Telefon: 070 – 373 44 49

 

Anita Boman

Vice ordförande

Telefon: 070 - 499 48 43

 

Tommy Hedén

Vice kassör

Telefon:  08-774 26 74, 073 - 999 63 30

 

Gerdt Sundström

Ledamot

Telefon: 070 – 222 21 80

Arnold Teo

Suppleant

Telefon: 070 - 043 59 90

 

Anja Karloja

Sekreterare

Telefon: 072-547 82 70

 

Charlotte Björkman

Ledamot

Telefon: 070 – 975 00 79

 

Kerstin Lönngren

Valberedningen (sammankallande)

Telefon: 070 - 572 12 72

 

Offentliga Dokument