Styrelsen

Styrelsens interna sidor:

Tommy Hedén

Ordförande

Telefon: 08-774 26 74, 073 - 999 63 30

E-post: huddinge.hembygd@telia.com

Anita Boman

Förste sekreterare

Telefon: 070-4994843

E-post: anita_boman@yahoo.com

Hans Åberg

Ledamot

Telefon: 070 – 458 47 47

E-post: hansaberg48@gmail.com

Eva Ajaxén

Vice ordförande

Telefon: 070 – 623 80 23

E-post: eva.ajaxen@gmail.com

Charlotte Björkman

Andre sekreterare

Telefon: 070 – 9750079

E-post: charlotte@glomsta.com

Svenåke Svensson

Ersättare

Telefon: 070 – 373 44 49

E-post: svenake.svensson@telia.com

Åke Blomqvist

Kassör

Telefon: 070 – 329 07 61

E-post: akeverner@hotmail.com

Gerdt Sundström

Ledamot

Telefon: 070 – 222 21 80

E-post: gerdt.sundstrom@ju.se

Per-Erik "Peka" Ludin

Valberedningen (sammankallande)

Telefon: 070-022 50 44

E-post: 

Offentliga Dokument