Styrelsen

Styrelsens interna sidor:

Eva Ajaxén

Ordförande

Telefon: 070 – 623 80 23

E-post: eva.ajaxen@gmail.com

Åke Blomqvist

Kassör

Telefon: 070 – 329 07 61

E-post: akeverner@hotmail.com

Hans Åberg

Ledamot

Telefon: 070 – 458 47 47

E-post: hansaberg48@gmail.com

Svenåke Svensson

Suppleant

Telefon: 070 – 373 44 49

E-post: svenake.svensson@telia.com

Anita Boman

Vice ordförande

Telefon: 070 - 499 48 43

E-post: anita_boman@yahoo.com

Tommy Hedén

Vice kassör

Telefon:  08-774 26 74, 073 - 999 63 30

E-post: 

Gerdt Sundström

Ledamot

Telefon: 070 – 222 21 80

E-post: gerdt.sundstrom@ju.se

Arnold Teo

Suppleant

Telefon: 070 - 043 59 90

E-post: arnold_teo@hotmail.com

Anja Karloja

Sekreterare

Telefon: 072-547 82 70

E-post: anja.karloja@gmail.com

Charlotte Björkman

Ledamot

Telefon: 070 – 975 00 79

E-post: charlotte@glomsta.com

Kerstin Lönngren

Valberedningen (sammankallande)

Telefon: 070 - 572 12 72

E-post: kerstin.lonngren@gmail.com

Offentliga Dokument