Vilka är vi?

Om Huddinge Hembygdsförening

Huddinge Hembygdsförenings ändamål är att värna och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och öka kunskapen om hembygden.

Föreningen är:

N

Partipolitiskt obunden

N

Religiöst obunden

Vår vision

Föreningen vill nå sitt ändamål bland annat genom att:
  • Väcka intresse för och sprida kännedom om hembygden, dess kulturarv och historia.
  • Sprida kunskapen genom till exempel skrifter, föredrag, kurser och utflykter.
  • Driva, förvalta och utveckla föreningens museianläggningar och i eller utanför dem anordna utställningar.
  • Aktivt medverka till vård och bevarande av bygdens natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen.
  • Dokumentera föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och gången tid.

Vår historia

Föreningen grundades 1944 vid en sammankomst i församlingshemmet den 20 september. Dåvarande kyrkoherde Carl Fromén var en av initiativtagaren och blev föreningens första ordförande.

Man hade börjat märka av den förändring som skedde i Huddinge. Gamla byggnader som försvann och nya platser som tillkom. Det gamla Huddinge började falla i glömska.

”…vi måste slå vakt om vår egen bygd med dess kulturella minnen. Inte minst med tanke på ungdomarna som växer upp här och för vilka denna trakt blir dess hembygd…” ur invigningstalet 1944.

 Carl Fromén var också den som lät komponera nuvarande Huddinge dräkten.