Personuppgifter och GDPR

Generell information
Vi hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen-GDPR. Läs mer på www.datainspektionen.se.
Har du frågor eller synpunkter, kontakta föreningen på info@hembygdhuddinge.se

För att kunna tillhandahålla medlemskap sparar vi bara följande personuppgifter:
Namn och adress.
Dessa uppgifter används enbart för medlemsutskick etc.
Medlemslistan är endast tillgänglig i styrelsen. När medlemskap avslutas raderas uppgiften.

Gammalt och Nytt distribueras till föreningens medlemmar och styrelsen vill på detta sätt
redovisa hur föreningen tillämpar lagstiftningen.