Hembygdsmuseum

Stensberg och magasinet vid Sundby

Torpet Stensberg är ett dagsverkstorp. Det vill säga att torparen gjorde ett antal dagsverken på gården som en slags hyra. Den torpare som bodde i Stensberg gjorde tre dagsverken i veckan på Stensättra gård.

Torpet flyttades till sin nuvarande plats 1995.

Vid torpet Stensberg finns Sundby magasin.

På övre våningen finns ett jordbruksmuseum. Där finns allehanda föremål som användes för att bruka jorden och utföra de hantverk som var nödvändiga i ett hem.

I den undre delen av magasinet finner vi ett litet tvätteri. Tvätteriverksamhet var vanligt förekommande i Huddinge. Vi finner också en handelsbod. Inredningen kommer från ”Sparthans eftr. Reynols livsmedel” som fram till 1960 talet låg i Solgård.

Besök stensberg och magasinet

Fri entré söndagar 13-16.

Öppet från första söndagen i maj till  skördefesten i slutet på september.

I samband med veteranbilsträffarna på Sundby Gård under juni och juli håller muséerna öppet onsdagar 17-19.30.

Visning för grupper eller skolklasser

Bokning sker via Tommy Hedén.

Tel: 073 999 63 30  

Stensberg och magasinet vid Sundby
Stensberg och magasinet vid Sundby

Hitta hit

Bil

Lännavägen (väg 259) avtag mot Sundby fritidsområde. Parkering i direkt anslutning till torpet.

Cykel

Färdväg enligt ovan. Cykelbana finns från Balingsnäs.

Buss

Buss 709 från Huddinge station, hållplats Sundby i direkt anslutning till torpet.

Våra andra museer

Lär dig mer om Huddinges historia och kultur genom att besöka våra museer.