Gröna bladet – 2023 Nr 1

Ny föreningslokal

Måndag 23 januari

Nuvarande föreningslokal stänger på grund av stambyte. Under februari månad går flyttlasset till Kommunalvä- gen 16. Vi håller nuvarande förenings- lokal öppen för sista gången måndag den 23 januari mellan 10–12, därefter träffas vi som vill på Folkes till själv- kostnadspris. All information kring loka- len finner du på Gröna Bladets baksida under rubriken Lokalen samt på vår hemsida.

Försäljning av skrifter

Nyboda skol och hembygdsförening

Under tiden som vi flyttar så kommer all försäljning av skrifter och litteratur att ske på skol och hembygdsmuseet som håller öppet söndagar kl. 12-15.

Fullersta, boken om byn

Torsdag 23 februari kl. 18-20.30

En kväll kring boken om byn som fick station och blev villastad med apotek, restaurant och systembolag.
På Huddinge kulturhus hos Folkes, Sjödalstorget 1 Huddinge Centrum. Paus för kaffe och föreningsmöte med förslag till ändringar av stadgar.

Här får du också tillfälle att köpa boken om Fullersta samt Huddinge station. Kaffebiljett 50 kronor, ingen anmälan.

Historisk vandring i Fullersta

Lördag 18 mars kl. 13 – 15

Peka Ludin och Åke Blomqvist leder oss på vandring inom Fullersta. Samling vid Grillpalatset kl. 12.45 – vandringen bör- jar kl. 13.00, ingen anmälan.