Gröna bladet – 2023 Nr 2

Opera viva

lördag 22 april kl15.00

Kören Opera Viva framträder med delar ur operorna Carmen – Bizet, Trollflöjten – Mo- zart samt La Traviata av Verdi m.fl. operor. Insläpp från kl. 14, Stora salen – På Hud- dinge kulturhus hos Folkes, Sjödalstorget 1 Huddinge Centrum. Kaffebiljett 50 kronor kontant eller swish.

Historien om patron pehr

Torsdag 11 maj kl. 18 – 19

Kom och lyssna till Anders Starrin som be- rättar om Patron Pehr och Fullersta gård. Plats: Fullersta Gård, Fullersta Gårdsväg 18, Huddinge. Platserna är begränsade. In- släpp från kl. 17.00, Café Spröd håller öppet för den som önskar förtäring.

Öppet hus

Torsdag 13 april kl. 15-18

Vi har flyttat till nya lokaler på Kommunal- vägen 16, intill busshållplatsen på cent- rumsidan. Nu håller vi öppet för att visa våra nya lokaler, välkomna!

Våren nalkas och en fin sommar tillönskas er alla !

Kulturnatten

Lördag 22 april 18–24

Nyboda skol-och hembygdsmuseum hål- ler öppet under kulturnatten.

Årsmöte

Torsdag 27 april kl. 19-21.30

Du som är medlem är välkommen till års- mötet. På Huddinge kulturhus hos Folkes, Sjödalstorget 1 Huddinge Centrum. Efter årsmötet får vi lyssna till Daniel Sundqvist som berättar om sin resa i Ukraina. In- samling kommer att ske till förmån för Ukraina. Anmälan för deltagande till 0708– 711263 eller info@hembygdhuddinge.se.