Gröna bladet – 2021 Nr 1

Februari 2021

Det har inte varit lätt att planera aktiviteter för årets första månader. Att så här i förväg veta aktuella restriktioner med hänsyn till rådande pandemi är inte lätt. Vi inleder därför med uteaktiviteter och följer dagsläget och ber dig som vill delta göra anmälan till vår telefonsvarare med namn och telefonnummer.

1000 meter Hembygd

Fullersta Torsdagen den 25 februari 2021 kl 13.00-15.00 (cirka)
Samling vid ”Snäckan” i gångtunneln vid Huddinge station. Vandring från Huddinge station – fd Fullerstavägen – Röda Korsstugan i Fullerstaparken. Vi får minnas hur det såg ut tidigare. Anmälan senast måndagen den 22 februari till vår telefonsvarare 711 26 70 med namn och telefonnummer.

Kyrkogårdsvandring – Tomtberga kyrkogård

Måndagen den 22 mars 2021 kl 13.00-15.00 (cirka)
Vi fick ett positivt gensvar på Kyrkogårdsvandringen vid Huddinge kyrka. Nu inbjuder vi till en vandring på Tomtberga kyrkogård. Samling vid pumpen – vid Nyboda skol- och hembygdsmuseum (vid infarten till Huddinge kyrka). Vi går gemensamt till Tomtberga kyrkogård, där vi stannar till vid vissa ”berömda huddingebors” gravar och får veta lite mer om de gravsatta. Anmälan från den 10 mars och senast fredagen den 19 mars till vår telefonsvarare 711 26 70 med namn och telefonnummer.

I nästa gröna blad informerar vi mer om:

Landshövdingskans grav och vandring mot Ågesta

Torsdagen den 15 april 2021 kl 10.00-15.00 (cirka)
Buss från Paradistorget till Balingsta skola. Sedan vandring till landshövdingskans grav vid Orlången med fortsatt vandring mot Ågesta och lunch/kaffe. Bussen hämtar för färd mot Huddinge via Ågesta kraftvärmeverk och Vidja

Årsmöte i Folkes kulturcentrum – Huddinge centrum

Torsdagen den 22 april 2021 kl 19.00

EFTERLYSNING

Vakter i Nyboda
Här kommer ett nödrop. För att kunna hålla öppet Nyboda skol- och hembygdsmuseum söndagar 12.00-15.00 söndagar under februari – april behöver vi ett par nya vakter. Vi är just nu inne i ett generationsskifte när flera av ålders- och hälsoskäl förklarat att de inte längre kan fortsätta. Nu hoppas jag att få ett par nya frivilliga krafter som tillsammans med någon av våra vana guider kontaktar mig. Du förväntas tjänstgöra två eller tre gånger under tidsperioden.
Åke Blomqvist 070-329 07 61
akeverner@hotmail.com

Föreningslokal Paradistorget 14

Gårdsterrassen. Öppet måndagar 10 – 12. Se facebook och vår hemsida för aktuell information. Enklast tar man sig till lokalen från Sjödalstorget genom att gå in genom glasdörrarna mot Huddinge Kulturhus (Folkes) bredvid scenen. Åk upp de två rulltrapporna framför dig till plan 3, ta höger ut genom glasdörrarna till terrassen. Vår lokal är den sista på höger sida.

Nyboda museum

Vårt Skol- och Hembygdsmuseum på Kommunalvägen 26 vid kyrkan, har söndagsöppet från och med den 28 februari kl 12-15 förutsatt att restriktioner inte ges från Huddinge kommun och/eller Folkhälsomyndigheten. På hemsidan redovisar aktuellt dagsläge och eventuella inskränkningar. Vi kan komma att begränsa hur många besökare som samtidigt är inne på museet.

För visning på andra tider kontakta Huddinge Hembygdsförening 08-7112670

Stensbergstorpet och magasinet vid Sundby

Stängt öppnar igen i vår.
Kontaktperson Tommy Hedén 073-999 63 30

Smedjan vid Björksättra

Smedjan är igång och visas mellan 10 – 13 Öppet varje söndag från mars till maj.

Våra smeder önskar alla välkomna!
Kontaktperson Magnus Zetterström e-post magnus.zetterstrom@icloud.com

Väderkvarnen vid Balingsta

Landmärket vid Orlången visas året runt på begäran.
Kontaktperson Mats Löfgren 070-663 80 59

Hjälp oss att hålla Nyboda och Stensberg öppna!

Vi behöver värdar som håller gårdarna öppna på söndagar Ring eller maila till föreningen eller ta kontakt med Tommy eller Åke så berättar vi mer!

Vi önskar våra nya medlemmar välkomna!

Göran Berg o Ingeborg Ek Berg
Karin Eriksson
Bernt Fredefors
Anders Eriksson
Lars Alaeus
Carina Karlsson
Leo Burman

Kära medlemmar!

Om ni flyttar var vänliga meddela föreningen den nya adressen. Vi får alltför många brev i retur med påskrift ”avflyttad/okänd”.