Gammalt & Nytt – Nr 4 2023

Noterat

2023 börjar gå mot sitt slut. En ny almanacka med gamla bilder från Huddinge blir kommande års månadsbilder. De gamla bilderna påminner oss om hur det var förr. Att åka runt i en sådan bil som nu visas på omslaget ser verkligen underbart ut, kanske har några av er åkt en sådan bil. Eller så doften av de nytvättade lakanen som hänger på tork utanför torpet Charlottendahl, inget luktar väl så gott som tvätt som fått hänga ute. Vi kan se på den gamla bilden och betrakta det vi ser såsom fint och romantiskt. Men vi vet att livet var också strävsamt. Det nutida livet med uppvärmd kupé, sätesvärme i bilen och tvättmaskiner har gjort livet bekvämt för oss.

Jag hoppas att du får glädje av din nya kalender och så får vi vara tacksam för livets bekvämligheter som vi har idag.

Eva Ajaxén
Ordförande

Res till Amerika med Cunard Line

Göran Horseholm

Reklam för Amerikaresor utgivet av Charles Berglund generalagent för Cunard Line och Engelska – Amerikanska kungliga postångbåtskompaniet.

Resor till Amerika erbjuds med dessa nya snabbgående postångare som har från 5 000 till 8 500 tons dräktighet och intill 10 500 hästkrafters maskin. Säkerhet och bekvämlighet och snabbhet erbjuds med dessa oöverträffliga, världsberömda postångare. I Broschyren framgår vidare att bolaget är den äldsta, största och mest välkända, som trafikerar Europa och Amerika samt dess ångare allt sedan år 1840 med växande förtroende ständigt gjort reguljära och lyckliga turer över oceanen, utan att bland de miljontals passagerare, som gått med denna linje, en enda någonsin omkommit genom olyckshändelse. Bolaget uppges även vara det enda bolag som varje vecka går direkt från Göteborg via Liverpool till Boston och New York.

”Inträffar sjukdom erhålls fri läkarvård av examinerad läkare. Tolk medföljer över Atlanten. Till måltiderna flera gånger om dagen serveras rikligt med vällagad mat bestående av kaffe, thé, soppor, smör, bröd, kött, fläsk, fisk och potatis mm. Provianten genomgår före resan stäng besiktning och är av ”bästa beskaffenhet”. Sängkläder jämte nödiga bleckkärl samt kniv gaffel och sked skola var och en av passagerarna själv förskaffa sig eller kunna köpa dessa artiklar här för 5 á 7 kronor. För att försäkra sig om plats torde handpenning á 20 kronor per vuxen insättas före avresan. (Vad resan totalt kostar framgår inte).  Omyndiga personer som reser ensam skola medhava antingen prästbetyg eller intyg från föräldrar eller förmyndare.”

Adresser till agenter på flera olika platser i Amerika kan erhållas vilka kan hjälpa till med råd för lämpliga anställningar eller vid inköp av mark mm. I broschyren framgår även att snygg och billigt logi före avresan finns att hyra i Göteborg genom Berglunds ombud J. A. Lindstrand.

Delar av min frus familj utvandrade till Amerika, då broschyren är sparad är det troligt att man åkte med rederiet. I Main föddes sedan min frus morfar 1872. Samma år utvandrade drängen Johan August Andersson i Fullersta, kanske gjorde han sin resa med Cunard Line.

Texten är ett förkortat utdrag ur broschyren och språket har delvis moderniserats.

Trio me’ Bumba

Bengt Sundström

Tv. Bertil Lindholm , th. Jan-Erik ’Bumba’ Lindqvist
Foto: Maud H Norberg

En lördagseftermiddag i oktober fick 80-talet lyssna till gamla godingar i Huddinge Kulturhus hos Folkes. Sittande med kaffekopp och mazarin gnolades med och ibland stämdes in i topplåtar från Svensktoppen. Med sig hade Bumba en ung solist som sjöng en av Monica Zetterlunds hitlåtar. Det blev också en del vitsar mellan melodierna.

Sista låten måste vi bara stämma in i: ”Man ska leva för varandra”. Trio me’ Bumba sjöng in den på singel i september 1968. Den låg på Svensktoppen i 26 omgångar.

Man ska leva för varandra
och ta vara på den tid man har.
Man ska leva för varandra
för en gång finns bara minnen kvar.

Det bara händer i livets spel,
att lyckan vänder och det blir gräl.
Det finns en mening med allt som sker
men hårda ord de gör problemen fler och fler

Man ska leva…..

Vem kan förklara och ge ett svar
på alla frågor som jämt vi har.
Att vara vänner är blott en del
och man kan lära sig utav varandras fel.

Foto: Maj-Britt Fällgren

Julklappstips

Åke Blomqvist

Foto: Ragnar Larsson

Vår väggkalender för 2024 innehåller bilder från förr. Inte bara de centrala delarna med bl.a. Fullersta, Hörningsnäs och Sjödalen utan även landsbygden med Balingsta, Lissma och Sundby är representerade.

Kan köpas direkt av föreningen för 100:- kronor (medlemspris) – övriga 150:- kr.

  • Måndagar kl. 10 – 12 i föreningslokalen
  • Lördagen den 2 december kl. 10 – 15 på vår julmarknad på Folkes
  • Per telefon 08 711 26 70 eller mail wwwhembygdhuddinge.se.

Porto tillkommer.

Är du beredd att betala lite mer? Kalendern säljs också i Akademibokhandeln i Huddinge centrum, Ica Supermarket vid Kvarnbergsplan och i Stuvsta centrum av GK inredning och design samt av Stuvsta trädgård.

Karin Boye Sällskapet 40 år

Åke Blomqvist

Dagen 13 oktober 1983 blev historisk. Då bildades Karin Boyesällskapet. Platsen var Huddinge bibliotek. I närvaro av bl.a. Karins bror, Ulf Boye med dottern Moa och dotterdottern Krokus, som tolkade ett flertal av Karins dikter, tände initiativtagaren ERIK LINDHOLM två raka ljus för Karin Boye.

Foton: Huddinge kommuns hemsida, Karin Boyedagarna

Med ett rikt program inbjöd sällskapet till jubileumsvecka under tre dagar i oktober. Under Karin Boye dagarna kunde man under tre dagar ta del av teaterkonsert, utställning, skrivarworkshop, diktläsning, föredrag, konsert, guidad vandring, barnteater och konstverkstad i Karin Boyes anda. Dagarna var ett samarbete mellan Fullersta Gård, Huddinge Estradpoesi, Karin Boye Sällskapet, Stockholms Kvinnohistoriska, Svenska kyrkan och Teater Sláva. I Fullersta gård hade utställningen om Karin Boye utökats.

Medlemmar ur Karin Boyes styrelse och Huddinge estradpoesi läste Karins dikter och delgav åhörarna hur de berörts av dikterna.

Ulrika Knutson
Foto: Huddinge kommuns hemsida, Karin Boyedagarna

Karin Boyepristagaren Ulrika Knutson berättade engagerat om Karin Boye och Elin Wägner under temat ”Kvinnorna och den besvärliga freden”.

Skulptur i Karin Boyerummet på Fullersta gård.
Foto: Åke Blomqvist

Kommer du ihåg?

Åke Blomqvist

Kommunens första centrumbildning förlades till Fullerstasidan. 1952 stod centrum klart. Ett h9öghus med bostäder och restaurant Udden samt apotek rymdes där. Bredvid uppfördes lägre byggnader med affärslokaler i bottenvåningarna. Posten, Larssons foto, Skandinaviska banken, Slaktar Pettersson, Färgcentrum är bara några exempel. Mer hittar du i boken om Fullersta. Lämplig julklapp?

Fullersta torg 1950-tal, vykort Pressbyrån
Fotograf okänd

Ganska snart började en diskussion om att centrum behövde byggas ut. Flera alternativ lades fram och till slut blev det ett nytt centrum på Sjödalssidan. Ett ännu högre höghus med bokhandel i bottenvåningen och skulptur på torget och en affärsbyggnad med Domus och Melins servering på övervåningen. Ja det blev en länga utmed Forellvägen också. Det var nog 1962.

Huddinge Centrum
Foto: L Hellstrand
Sjödalstorget
Fotograf okänd

Sjödalen står inför en revolutionerande förvandling – Har du kanske några minnen att delge oss?

Vi behöver utge en skrift om Sjödalen.

Hör av dig!

Elden tog Beatebergs skola
Kulturhistorisk katastrof

Åke Blomqvist

Den nedbrunna skolan uppförd 1909
Foto: Lisa Wennersten

Natten till lördagsmorgonen den 4 november – Alla helgons dag för övrigt – blev Huddinges äldsta kvarvarande skolbyggnad Beatebergsskolan lågornas rov. Strax efter midnatt larmades brandkåren, som vid ankomsten kunde konstatera att byggnaden var så pass övertänd att den inte gick att rädda. Det var det röda skolhuset från 1909 som nu är helt nedbrunnet.

Räddningstjänsten fick larmet kl. 00.30. Ett 15-tal brandmän från tre stationer arbetade under natten. Två brandmän fick lättare brandskador på en hand respektive en nacke och de fördes med ambulans till sjukhus.  Polisen hjälpte till med avspärrningar och har inlett en förundersökning med rubriceringen mordbrand då man misstänker att branden är anlagd. Byggnaden har en längre tid stått öde.

Beatebergs gamla folkskola från 1909 betydde mycket för området, säger Trångsundsbon Lisa Wennersten.

Sorgen och ilskan är stor i östra Huddinge efter att Beatebergs gamla skola brann ner under natten till lördagen den 4 november.

Lisa är kritiskt till kommunens / Huges beslut att sälja den gamla skolan. ”Vi har fått se den stå och förfalla – och nu har den brunnit upp”, säger hon.

Via Facebook inbjöd Lisa till en lugn promenad från Tacksägelsekyrkan till brandplatsen på kvällen tisdagen den 7 november kl 18.00 – 19,30 för att dela sorgen över byggnadens öde, Den var ju tänkt att fortsättningsvis skyddas exteriört i kommunens fortsatta planarbete. I vandringen deltog 16 personer, varav hälften från Huddinge hembygdsförening och Hembygdsföreningen Amarillis. Vi stannade framför brandresterna och den stentrappa som fanns kvar och på den kunde vi ställa ljuslykta och tända ljus.

I de två minnestalen lämnades en tillbakablick på skolverksamhet från ”Länna till Beateberg” och några av de lärare som knutits till Beatebergs skolor. Hastigt nämndes också att en bit in på 2000-talet hade mindre undervisningsgrupper haft sitt hemvist i den nu nedbrunna byggnaden. Svensks kyrkan (Huddinge församling) bedrev i skolan barm- och vuxenverksamhet och firade gudstjänster fram till oktober 1957 då Trångsundskyrkan invigdes

Ur Hembygdsföreningens skrift Huddinge skolor, fotograf okänd

Fröken Carolina Charlotta Hallengren kämpade för sin skola och sina elever. Hon var född 1847 och tog examen 1872. Samma år började hon sin lärartjänst i Länna och kom 1886 till den nya skolan i Beateberg och var kvar till 1914.

Ur Hembygdsföreningens skrift Huddinge skolor. Foto: Ragnar Larsson

Det vita huset är den äldsta Beatebergs skola med fröken Hallengren som lärare och där fick hon först 1910 hjälp av folkskollärare Alric Sandberg. Nu finns ingen av de två byggnaderna kvar.

Foto ur boken ”Från griffeltavla till IT” fotograf okänd

Öde på skoltomten med igenspikade fönster står nu den här skolbyggnaden i vilken många elever i östra kommundelen tillbringat sin högstadietid. Den invigdes 1944. Efter att Skogåsskolan och Vretskolan tillkom övergick skolan till att bli s.k. resursskola

Beatebergs äldsta skola (revs 1944)
Tecknare: Peka Ludin

Podd

Eva Ajaxén

Foto: Katarina Borg

Nu har vi kommit gång med Huddinge Historia – en Podd där vi samarbetar med Kultur och Fritid. Vi har spelat in två avsnitt. Det är Gunnel Jacobsen som berättar om Stuvstas historia – från landsbygd till förort och så Ellert Ström, tidigare ordförande, berättar om hur det var att uppföra sitt hus här i Huddinge. Flera inspelningar är på gång under nästa år. För att lyssna till Gunnel eller Ellert kan du gå in på vår hemsida www.hembygdhuddinge.se och i menyn högst upp välja Media, så når du inspelningarna.

Redaktion

Huddinge Hembygdsförening
Kommunalvägen 16
141 47 Huddinge
Tel. 08-711 26 70 eller 07-087 11 63
PlusGiro: 33 40 13-0
E-post: info@hembygdhuddinge.se
Hemsida: www.hembygdhuddinge.se