Gammalt & Nytt – Nr 1-2 2023

Noterat

Det är mars månad när jag skriver dessa rader. Vår förening har flyttat in i en ny lokal som har adress: Kommunalvägen 16, 1 tr i Huddinge Centrum. Stort tack till de eldsjälar i vår måndagsgrupp och styrelsen för ett fantastiskt arbete med borttagande och flyttning av saker som samlats med åren.

Torsdag den 13 april kommer vi att ha vår lokal öppen för drop-in-besök kl. 15:00-18:00. Vi bjuder på lättare förtäring och dryck. Alla är mycket välkomna!

I Gröna Bladet kan du läsa mer om kommande program under våren. Föreningen behöver fler intresserade som kan hjälpa till med guidning på våra museer. Det gäller Nyboda, tvärs över vägen från Huddinge kyrka och torpet Stensberg med Jordbruksmuseet ute vid Sundby Gård. Om du vill hjälpa till kan du ta kontakt med mig eller Åke Blomqvist. Tel.nr finns i Gröna Bladet.

Tack för ordet!
Ordf. Tommy Hedén

Till minne – Anders Rydahl 1943-2022

Tommy Hedén

Anders Rydahl, foto: Eva-Lisa Sandberg

Anders Rydahl, Gunilla Andér Kallifatides och Åke Blomqvist gick i samma lekskolegrupp i liggande skyskrapan vid Huddinge station. Och i vuxenålder gick de med i Hembygdsföreningen!

Gunilla har berättat att hon och Anders gick i försöksgymnasiet i Kvarnbergsskolan 1960-63.  Han var vår fotograf redan då och var medarbetare i skoltidningen ”Kvarnblandaren”. Anders var en mångbegåvad person. Han berättade en gång att han valde mellan att bli musiker och spela violin eller söka sig till KTH och han valde det senare. Anders hade en framgångsrik karriär inom Electrolux och var bl a stationerad som chef i USA.

1966 träffades Anders och Lilian. Man kan säga att han fann en fjälla efter en fjälltur i Norrbotten. Det blev gemensam bilfärd från Norrbotten till Stockholm och bl.a. teaterbesök och sedan giftermål.

Skolkamraterna från gymnasiet har hållit kontakt regelbundet sedan ett 25-årsjubileum och Anders såg till att dokumentera träffarna med bilder på digitala media.

Huset på Solvägen bär spår av Anders byggfärdighet – så också fritidsstället Talludden i Järnatrakten, där han byggt alla fyra husen själv från stam till färdiga hus. Dessutom stugor och bastu nära Piteälven – avstyckning från Lilians föräldragård.

Anders var under åren 2014 – 2018 med i styrelsen för Huddinge hembygdsförening. Hans stora talang som fotograf kom till uttryck i dokumentation av händelser i föreningen och olika huddingemiljöer. Inventarieförteckningarna för våra muséer kompletterade han med fotografier föremål för föremål.  2018 kom föreningens första väggkalender. till vilken han var initiativtagare och skapare. Det blev ytterligare fem väggkalendrar med olika temata. Anders svarade för foto, sammanställning och redigering och Åke för bildtexter. 2023 års väggkalender hade som tema Herrgårdar och gårdar.

Det var en envis cancer som till slut satte stopp för hedersmannen Anders tåga, tjänstvillighet, idéer och initiativkraft. Han efterlämnar en ovärderlig bildskatt.

2023 års väggkalender

Till minne – Gunny Röckner 1926-2022

Åke Blomqvist

Gunny Röckner

Uppvuxen i Jämtland. nyfiken och ivrig att hitta något större utanför den jämtländska landsbygden. Skidåkning, umgänge med vänner och ett brinnande intresse för studier och att tjäna människor tog sig uttryck i resor utanför Sveriges gränser bl.a. USA. Gunny utbildade sig till sjuksköterska och blev en av de första barnmorskorna – ett yrke som bl.a. ledde till uppgiften som sjukvårdslärare och den banbrytande doktorsavhandlingen i användning av underlivsklipp vid förlossning – något hon delade med sig av i föreläsningar såväl i Sverige som utomlands.

År 1960 gifte hon sig med Björn Röckner. Under flera decennier var Fullersta hennes hemtrakter. Att inbjuda grannar och vänner till hemmet var viktigt. Gunny hade förtroendeuppdrag bl.a. i kommunen, Huddinge församling och hembygdsföreningen. Hon var resultatinriktad. I Huddinge hembygdsförening var hon en tid med i styrelsen. Gunnel Jacobsen och Gunny stod bakom Hembygdsföreningens skrift ”Göta landsväg genom Huddinge”.

Som mångårig kyrkvärd kunde jag ofta se Gunny i kyrkbänken i Huddinge kyrka.

I avskedstagandet i S:t Botvids kapell fick vi tacka Gunny för hennes rika liv, målinriktat, ansvarstagande med ett brinnande engagemang i både människomöten och yrkesroller.

Gunny började sitt liv i jämtländska Storhallen och det avslutades i begravningsgudstjänsten i S:t Botvids kapell med ”Sommarsång” av den jämtländske tonsättaren Wilhelm Pettersson-Berger.

Glömstastugan och kulturarvet, ett kommunalt slukhål…

Hans Åberg och Gerdt Sundström

År 2004 gav Huge ut en påkostad trycksak i färg och större format, närmast en bok, om några av de äldsta husen i Huddinge. Det var ett initiativ av Huges dåvarande dynamiske VD, Uno Eriksson. Han framhöll att de gamla husen är ”viktiga pusselbitar för att förstå vår nutid och vår egen historia. Utan dem är vi utlämnade till tidens snabba vindkast”.

Ett av de hus som uppmärksammades var Glömstastugan från 1800-talet, vid gamla Göta Landsväg, i dag Sibyllavägen 16. Skriften ger inblickar i hur de arbetare och statare som bodde där hade det; vid ett tillfälle bodde där fem familjer med 24 barn. Stugan hade tidigare inget riktigt namn, kallades statar/drängbostad. Den tillbyggdes på 1940-talet och var senare obebodd, men har använts som semesterhem, fritidsgård och slutligen festlokal genom Arrangörsservice. Den har stått tom åtminstone sedan en vattenskada 2012, och därefter tillåtits förfalla. Fastigheten förvärvades av kommunen 1964, 1994 sålt till Huge för 1 000 kr och tillbakaköpt för 2,4 miljoner 2017.

Bo Holmström på Glömsta Gård erbjöd sig att köpa fastigheten och rusta upp stugan, men kommunen var kallsinnig. När kommunen ville riva stugan opponerade sig Glömsta Fastighetsägareförening och föreslog byte emot en annan fastighet i området, som skulle ha gett kommunen mark värd 4 miljoner. Det borde ha varit intressant för dåtida kommunala byggplaner.

Det gjordes en antikvarisk undersökning av huset 2016, som inte fann några större fel på det, men Ocab gjorde en enklare besiktning i samma veva och föreslog rivning. Kommunen tycks fortfarande föreslå rivning. Huddinge Samhällsfastigheter förvaltar i dag huset åt kommunen.

I november 2019 plastades stugan in med en byggställning och har stått så sedan dess. Den klarade även senaste snöovädret, stabila grejor. Men dyra: Uppdraget från Huddinge Samhällsfastigheter i flera led kostar löpande bortåt femtio tusen skattekronor i månaden, dvs. hittills i runda tal minst en miljon, utgifter som rullar på.

En skylt upplyser om ”RIVNING” och ”Äkta hussvamp”. Enligt tjänstemän på kommunen ”jobbar kommunen på beslut om vad som ska hända med huset”, beslut om husets framtid ligger enligt dem hos politikerna.

Under tiden far stugan illa: den mår inte bra av att stå inplastad, hussvamp eller ej. Samtidigt tyder SKR:s prognoser på bistra tider för kommunernas ekonomi: Kommunstyrelsens nya ordförande Sara Heelge Vikmång (S) uppger att man kommer att ”använda varje skattekrona effektivt och ansvarsfullt” (Vårt Huddinge 4/2022).

För femtio år sedan, i Hembygdsföreningens årsskrift 1971-1972, frågade Inger Rundqvist, som då var sekreterare i Huddinge kommuns kulturnämnd: ”Behöver vi hembygdsföreningarna?”. Den utmanande frågan gällde om de verkligen behövs nu (1972), när allt fler kommuner får ”kulturnämnder med uppdrag att främja det lokala kulturlivet, att värna om kulturhistoriskt intressant bebyggelse—”. Hon skrev litet skämtsamt att ”I dagens samhälle går det väl inte att överlämna sådana saker åt amatörer?”. Det vore kanske lika bra om kommunerna toge över verksamheten, funderade Rundqvist, som skrev detta vid en tid av växande offentliga satsningar och vidgad skattebas.

Hon besvarade själv frågorna med Nej! Tvärtom trodde hon att ”kulturnämnder är glada och tacksamma över aktiva föreningar inom sitt verksamhetsområde”. Deras ”person- och lokalkännedom — kan vara svår att ersätta med aldrig så ambitiösa tjänstemän: det gäller ju särskilt i storstadsområdena där omflyttningen är snabb”. Hon påpekar också att för inflyttare ”kan kunskapen om den nya hembygden betyda mycket för acklimatiseringen”.

Huddinge Hembygdsförening fyller snart 80 år, dvs. tillkom när föräldrarna till dagens politiker och kommunaltjänstemän gick i lekskolan, det fanns nämligen en sådan i det dåförtiden framsynta Huddinge. Om tjänstemännen nu ens är uppväxta och bosatta i Huddinge? Det senare var förr ett krav vid rekrytering, så ej mer. Kanske en delförklaring till kommunledningens nuvarande svala intresse för kulturarvet, uttryckt i situationen för Glömstastugan? Eller, än värre, att det handlar om byråkrati och långbänksdragning, i hopp om att stugan skall förfalla så att det ”motiverar” rivning? Det finns fler hus i Huddinge som ägs av kommunen, direkt eller indirekt, och som också försummas, om än inte lika grovt.

Vi undrar vad Uno Eriksson skulle ha sagt? Han hade kanske aningar och gav den inledningsvis nämnda skriften en finurlig titel: Varför river ni inte dom där gamla husen? En historia om Huddinges äldsta byggnader.

Källor: Bland annat brev(mejl)växling mellan kommunen och Bo Holmström på Glömsta Gård med flera; Nytt i Flempan 24/11 2017 Huddinge kommun vill riva historisk byggnad.

Kommunalvägen 16 förr

Åke Blomqvist

Foto: Vykort

Liggande skyskrapan uppfördes under 1920-talet. Här fanns skoaffär, bosättningsaffär, banker, begravningsbyrå. post mm. En brand förstörde del av byggnaden 1955. Byggnaden revs i början av 1960-talet för att ge plats åt det nuvarande hyreshuset.

Kommunalvägen 16 Idag

Foto: Åke Blomqvist

Gammalt och Nytt Sjödalen

Åke Blomqvist

Nu ska hela rasket rivas

Nu ska industriområdet hela bort

Dagens dinosaurer har börjat arbetet i Sjödalens industriområde. Skyltar & Märken, Tekniska kontoret, PostNords Företagsservice och många fler lämnar plats för ett helt nytt bostadsområde. På Elverkets tomt har IKANO bygg uppfört bostäder.  JM informerar i området på plakat om förändringen. Här en bildkavalkad.

Elverkets byggnad låg utmed Förrådsvägen i kvarteret Brandstegen snett emot Björns bilservice. Idag finns här bostäder uppförda av IKANO bygg AB.

Foto: Huddinge Elverk AB

Äsbrinks fabrik som bl. a. tillverkade brandstege låg utmed Sjödalsvägen.

Foto: Tidningen Vårdnaden

Snart börjar rivningen av kontorsbyggnaden utmed Dalhemsvägen i det kvarter som idag begränsas av Förrådsvägen och Sjödalsvägen.

I kvarteren Aspen 2 och 3 samt Hörningsnäs 1:28 och 1:29 med flera planerar man för skola, förskola och idrottsanläggning som behövs när Storängen omvandlas från industriområde till bostadsområde.

Foto: Åke Blomqvist

Redaktion

Huddinge Hembygdsförening
Kommunalvägen 16
141 47 Huddinge
Tel. 08-7112670 0708-711263
PlusGiro: 33 40 13-0
E-post: info@hembygdhuddinge.se
Hemsida: www.hembygdhuddinge.se